mata@mata.org.my 03-4149 9599 or 5078

Refund Policy

SIJIL PENYERTAAN DIGITAL (dari M.A.T.A) akan diserahkan kepada peserta sejurus program selesai. PEMBATALAN PENYERTAAN: Perlu dibuat melalui Surat Rasmi bertulis dan dikemukakan kepada pihak penganjur dalam masa DUA (2) hari bekerja sebelum program berlangsung.


TIADA PEMULANGAN yurang penyertaan diterima kurang dari DUA (2) hari bekerja dan pembatalan penyertaan dibuat pada hari program berlangsung. Pihak penganjur berhak untuk meminda atau membuat perubahan pada perkara-perkara yang perlu diubah seperti Pertukaran Tempat, Penceramah, Aturcara dan Topik Perbincangan. 


Semua maklumat adalah tertakluk kepada pindaan.

0 ITEMS
RM0